טיפול בסחלבים

טיפול בסחלבים מסוג Masdevalia

הוראות טיפול בסחלב מסוג מזדבליה  Masdevalia

מיקום: חדר מואר בבית, ליד חלון מזרחי או מערבי. יכול לקבל קרינת שמש ישירה בבוקר או בערב (לא בשעות הצהריים בקיץ).

פריחה: כשבועיים לכל ענף במשך מספר חדשים,  תלוי בגודל הצמח ובמספר ענפי הפריחה.

השקיה: בכל עונות השנה כאשר המצע מתחיל להתייבש, במי ברז רגילים. להשקות עד לזרימת המים מתחתית העציץ. ניתן להשאיר צלחת מתחת לעציץ לשעה או שעתיים בלבד לאחר ההשקייה!!!. ניתן לרסס במים עם דישון מדולל מדי יום על העלים והמצע. יש להחליף את המצע כולו מדי שנה לאחר הפריחה.

דישון: בכל השקייה בדשן מאוזן, מדולל מאוד במים – רבע מהמינון המומלץ בתוית. יש להפחית דישון בחורף.

בגמר הפריחה יש להמשיך לטפל בסחלב כרגיל.