Dendrobium nobile

טיפול בסחלבים טיפול בסחלב dendrobium nobile הוראות טיפול בסחלב מסוג דנדרוביום  Dendrobium nobile מיקום: חדר מואר מאוד בבית, ליד חלון מזרחי או מערבי, או במקום מוצל למחצה בחוץ. יכול לקבל קרינת שמש ישירה בבוקר או בערב (לא בשעות הצהריים בקיץ).פריחה: חודש – חודשיים  תלוי בגיל הצמח ובמספר ענפי הפריחה.השקיה: בכל פעם שהעציץ יבש בתוכו, במי ברז רגילים. להשקות במתינות ולנקז מוחלט לפני החזרה למקום.  בעונת החורף (דצמבר – פברואר) יש להימנע מדישון והשקייה ולהסתפק בריסוס...