טיפול בסחלבים

טיפול בסחלב dendrobium nobile


הוראות טיפול בסחלב מסוג דנדרוביום  Dendrobium nobile

מיקום: חדר מואר מאוד בבית, ליד חלון מזרחי או מערבי, או במקום מוצל למחצה בחוץ. יכול לקבל קרינת שמש ישירה בבוקר או בערב (לא בשעות הצהריים בקיץ).פריחה: חודש – חודשיים  תלוי בגיל הצמח ובמספר ענפי הפריחה.השקיה: בכל פעם שהעציץ יבש בתוכו, במי ברז רגילים. להשקות במתינות ולנקז מוחלט לפני החזרה למקום.  בעונת החורף (דצמבר – פברואר) יש להימנע מדישון והשקייה ולהסתפק בריסוס העלים והשורשים הגלויים במים כל יום. ניתן לרסס במים מדי יום על העלים והמצע בכל העונות. יש להחליף את המצע כולו מדי כשנתיים.

דישון: בכל השקייה (לא בחורף) בדשן מאוזן (דשן סחלבים) מדולל מאוד במים – רבע מהמינון המומלץ בתוית.

בגמר הפריחה יש להמשיך לטפל בסחלב כרגיל.

.