Dendrobium nobile

טיפול בסחלבים טיפול בסחלב dendrobium nobile הוראות טיפול בסחלב מסוג דנדרוביום  Dendrobium nobile מיקום: חדר מואר מאוד בבית, ליד חלון מזרחי או מערבי, או במקום מוצל למחצה בחוץ. יכול לקבל קרינת שמש ישירה בבוקר או בערב (לא בשעות הצהריים בקיץ).פריחה: חודש – חודשיים  תלוי בגיל הצמח ובמספר ענפי הפריחה.השקיה: בכל פעם שהעציץ יבש בתוכו, במי ברז רגילים. להשקות במתינות ולנקז מוחלט לפני החזרה למקום.  בעונת החורף (דצמבר – פברואר) יש להימנע מדישון והשקייה ולהסתפק בריסוס...

טיפול בסחלבים מסוג Phalaenopsis

טיפול בסחלבים טיפול בסחלבים מסוג Phalaenopsis הוראות טיפול בסחלב מסוג פלאנופסיס / Phalaenopsis מיקום: חדר מואר ומאוורר בבית, או בקיץ אפשר במקום מוצל בחוץ (בחורף להכניסו הביתה). יכול לקבל מעט קרינת שמש עדינה של הבוקר או אחה"צ . פריחה: בין 1 חודש  - 5 חודשים (בחורף) , תלוי במזג האוויר, בגיל הצמח ובמספר ענפי הפריחה.  במזג אוויר קריר הפריחות ארוכות יותר. השקיה: להשקות רק כאשר המצע יבש לגמרי (לוקח בין שבוע לשבועיים- תלוי בגודל העציץ,...

טיפול בסחלבים מסוג Paphiopedilum

טיפול בסחלבים טיפול בסחלבים מסוג Paphiopedilum הוראות טיפול בסחלב מסוג פפיופדילום  Paphiopedilum מיקום: חדר מואר בבית, ליד חלון מזרחי או מערבי. יכול לקבל קרינת שמש ישירה בבוקר או בערב (לא בשעות הצהריים בקיץ).פריחה: כחודשיים. תלוי בגיל הצמח ובמספר ענפי הפריחה. השקיה: כאשר המצע מתחיל להתייבש ,במי ברז רגילים. להשקות בכמות ולתת למים לזרום מתחתית העציץ. ניתן להשאיר צלחת מתחת לעציץ לשעה או שעתיים בלבד לאחר ההשקייה!!! השקייה בכל עונות השנה יש לשמור על לחות תמידית...

טיפול בסחלבים מסוג Oncidium

טיפול בסחלבים טיפול בסחלבים מסוג Oncidium הוראות טיפול בסחלב מסוג אונצידיום  Oncidium/ ברסיה Brassia מיקום: חדר מואר מאוד בבית, ליד חלון מזרחי או מערבי, או במקום מוצל בחוץ. יכול לקבל קרינת שמש ישירה בבוקר או בערב (לא בשעות הצהריים בקיץ). פריחה: כחודש עד שלושה חודשים. תלוי בגיל הצמח ובמספר ענפי הפריחה. השקיה: בכל עונות השנה כאשר המצע יבש בחוץ ובפנים(ניתן לבדוק עם קיסם או עיפרון יובש המצע בתוכו) ,במי ברז רגילים. להשקות בכמות ולתת למים...

טיפול בסחלבים מסוג Masdevalia

טיפול בסחלבים טיפול בסחלבים מסוג Masdevalia הוראות טיפול בסחלב מסוג מזדבליה  Masdevalia מיקום: חדר מואר בבית, ליד חלון מזרחי או מערבי. יכול לקבל קרינת שמש ישירה בבוקר או בערב (לא בשעות הצהריים בקיץ). פריחה: כשבועיים לכל ענף במשך מספר חדשים,  תלוי בגודל הצמח ובמספר ענפי הפריחה. השקיה: בכל עונות השנה כאשר המצע מתחיל להתייבש, במי ברז רגילים. להשקות עד לזרימת המים מתחתית העציץ. ניתן להשאיר צלחת מתחת לעציץ לשעה או שעתיים בלבד לאחר ההשקייה!!!. ניתן...

טיפול בסחלבים מסוג Dendrobium

טיפול בסחלבים טיפול בסחלבים מסוג Dendrobium הוראות טיפול בסחלב מסוג דנדרוביום  Dendrobium מיקום: חדר מואר מאוד בבית, ליד חלון מזרחי או מערבי, או במקום מוצל בחוץ. יכול לקבל קרינת שמש ישירה בבוקר או בערב (לא בשעות הצהריים בקיץ). פריחה: כשלושה חודשים עד כשנה. תלוי בגיל הצמח ובמספר ענפי הפריחה. השקיה: כאשר המצע יבש בחוץ ובפנים (ניתן לבדוק בעזרת קיסם בתוך המצע), אפשר מי ברז רגילים. להשקות יסודי עד לזרימת מים לזרום מתחתית העציץ. ניתן להשאיר...

טיפול בסחלבים מסוג Cimbidium

טיפול בסחלבים טיפול בסחלבים מסוג CIMBIDIUM הוראות טיפול בסחלב מסוג צימבידיום  Cymbidium מיקום: חדר מואר מאוד בבית או מרפסת, או במקום חצי מוצל בחוץ. יכול לקבל קרינת שמש ישירה בבוקר או בערב (לא רצוי בשעות הצהריים בקיץ). פריחה: כחודש עד חודשיים. תלוי בגיל הצמח ובמספר ענפי הפריחה. השקיה: כאשר המצע מתחיל להתייבש, אפשר מי ברז רגילים להשקות בכמות שתגרום למים לזרום מתחתית העציץ ולרסס גם על העלים. יש להחליף את המצע כולו מדי כשנתיים. דישון:...

טיפול בסחלבים מסוג Cambria

טיפול בסחלבים טיפול בסחלבים מסוג CAMBRIA הוראות טיפול בסחלב מסוג קמבריה  Cambria (Odontocidium) מיקום: חדר מואר בבית, ליד חלון מזרחי או מערבי. יכול לקבל קרינת שמש ישירה בבוקר או בערב (לא בשעות הצהריים בקיץ). פריחה: כחודשיים. תלוי בגיל הצמח ובמספר ענפי הפריחה. השקיה: כאשר המצע מתחיל להתייבש, במי ברז רגילים. להשקות בכמות ולתת למים לזרום מתחתית העציץ. ניתן לרסס במים מדי יום על העלים והמצע. יש להחליף את המצע כולו מדי שנה. דישון: בכל השקייה...