Epidendrum ibaguenze

Epidendrum ibaguenze

סל ענק, תלוי כל השנה בגינה, שמש מלאה, נכנס החודש לחממה כדי להגן עליו ופרח…