En

טיפול בסחלבים מסוג קמבריה Cambria

הוראות טיפול בסחלב מסוג קמבריה  Cambria 

מיקום: חדר מואר בבית, ליד חלון מזרחי או מערבי. יכול לקבל קרינת שמש ישירה בבוקר או בערב (לא בשעות הצהריים בקיץ).

פריחה: כחודשיים. תלוי בגיל הצמח ובמספר ענפי הפריחה.

השקיה: כאשר המצע מתחיל להתייבש, במי ברז רגילים. להשקות בכמות ולתת למים לזרום מתחתית העציץ. ניתן לרסס במים מדי יום על העלים והמצע. יש להחליף את המצע כולו מדי שנה.

דישון: בכל השקייה בדשן מאוזן, מדולל מאוד במים – רבע מהמינון המומלץ בתוית. יש להפחית דישון בחורף.

בגמר הפריחה יש להמשיך לטפל בסחלב כרגיל.

לסחלבים המיוחדים שלנו לחצו כאן

Shape