En

טיפול בסחלבים מסוג דנדרוביום Dendrobium

הוראות טיפול בסחלב מסוג דנדרוביום  Dendrobium

מיקום: חדר מואר מאוד בבית, ליד חלון מזרחי או מערבי, או במקום מוצל בחוץ. יכול לקבל קרינת שמש ישירה בבוקר או בערב (לא בשעות הצהריים בקיץ).

פריחה: כשלושה חודשים עד כשנה. תלוי בגיל הצמח ובמספר ענפי הפריחה.

השקיה: כאשר המצע יבש בחוץ ובפנים (ניתן לבדוק בעזרת קיסם בתוך המצע), אפשר מי ברז רגילים. להשקות השקיה מתונה. ניקוז מוחלט לאחר ההשקיה!!!

בעונת החורף (דצמבר – פברואר) יש להימנע מדישון והשקייה ולהסתפק בריסוס העלים והשורשים הגלויים במים. ניתן לרסס במים מדי יום על העלים והמצע בכל העונות.

יש להחליף את המצע כולו מדי כשנתיים.

דישון: בכל השקייה (לא בחורף) בדשן מאוזן, מדולל מאוד במים – רבע מהמינון המומלץ בתוית.

בגמר הפריחה יש להמשיך לטפל בסחלב כרגיל.

לסחלבים המיוחדים שלנו לחצו כאן

Shape