En

טיפול בסחלבים מסוג אונצידיום ו ברסיה Oncidium and Brassia

הוראות טיפול בסחלב מסוג אונצידיום ו ברסיה  Oncidium and Brassia

מיקום: חדר מואר מאוד בבית, ליד חלון מזרחי או מערבי, או במקום מוצל בחוץ. יכול לקבל קרינת שמש ישירה בבוקר או בערב (לא בשעות הצהריים בקיץ).

פריחה: כחודש עד שלושה חודשים. תלוי בגיל הצמח ובמספר ענפי הפריחה.

השקיה: בכל עונות השנה כאשר המצע יבש בחוץ ובפנים(ניתן לבדוק עם קיסם או עיפרון יובש המצע בתוכו) ,במי ברז רגילים. להשקות בכמות ולתת למים לזרום מתחתית העציץ עד לניקוז מוחלט. לרסס יומית במים עם דשן מדולל על העלים והמצע בכל העונות. יש להחליף את המצע כולו מדי כשנתיים.

דישון: פעם בשבוע בדשן מאוזן, מדולל מאוד במים – רבע מהמינון המומלץ בתוית. יש להפחית דישון בחורף.

בגמר הפריחה יש להמשיך לטפל בסחלב כרגיל.

לסחלבים המיוחדים שלנו לחצו כאן

Shape