En

טיפול בסחלבים מסוג פפיופדילום Paphiopedilum

מיקום: חדר מואר בבית, ליד חלון מזרחי או מערבי. יכול לקבל קרינת שמש ישירה בבוקר או בערב

(לא בשעות הצהריים בקיץ).

פריחה: כחודשיים. תלוי בגיל הצמח ובמספר ענפי הפריחה.

השקיה: כאשר המצע מתחיל להתייבש ,במי ברז רגילים. להשקות בכמות ולתת למים לזרום מתחתית העציץ.

השקיה בכל עונות השנה יש לשמור על לחות תמידית במצע ! (ניתן לבדוק עם קיסם או עיפרון יובש המצע בתוכו).

ניתן לרסס במים מדי יום על העלים והמצע. יש להחליף את המצע כולו מדי שנה.

דישון: בכל השקיה בדשן מאוזן, מדולל מאוד במים – רבע מהמינון המומלץ בתווית. יש להפחית דישון בחורף.

בגמר הפריחה יש להמשיך לטפל בסחלב כרגיל.

לסחלבים המיוחדים שלנו לחצו כאן

Shape