En

טיפול בסחלבים מסוג זיגופטלום Zygopetalum

הוראות טיפול בסחלב מסוג זיגופטלום

מיקום: חדר מואר בבית, ליד חלון מזרחי או מערבי. יכול לקבל קרינת שמש ישירה בבוקר או בערב (לא בשעות הצהריים בקיץ).

פריחה: כחודשיים. תלוי בגיל הצמח ובמספר ענפי הפריחה.

השקיה: כאשר המצע מתחיל להתייבש, במי ברז רגילים. להשקות בכמות ולתת למים לזרום מתחתית העציץ עד לניקוז מוחלט!!

ניתן לרסס במים מדי יום על העלים והמצע. יש להחליף את המצע כולו מדי שנה.

דישון: בכל השקיה בדשן סחלבים– רבע מהמינון המומלץ בתווית. יש להפחית דישון בחורף.

בגמר הפריחה יש לגזום את ענפי הפריחה  ולהמשיך לטפל בסחלב כרגיל.

רגיש מאוד לחום – בקיץ לשמור במקום ממוזג/קריר

Shape